Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức ngoại giao và Ngoại ngữ tại TP. HCM - Center for Foreign Affairs and Languages Training in HCMC (CEFALT) - được thành lập theo Quyết định số 1797/QĐ ngày 13-12-1997 của Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao, có chức năng cập nhật kiến thức về quan hệ quốc tế; bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại; nâng cao trình độ ngoại ngữ (Anh văn và Trung văn) cho công chức và các đối tượng có nhu cầu.
Khóa học ANH VĂN mới khai giảng ngày 03/7/2017
Khóa luyện thi IELTS mới khai giảng ngày 03/7/2017
Khóa Anh văn THIẾU NHI & THIẾU NIÊN 2a.17 khai giảng 03/7/2017
Trang facebook của CEFALT
© 2006 CEFALT