Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức ngoại giao và Ngoại ngữ tại TP. HCM - Center for Foreign Affairs and Languages Training in HCMC (CEFALT) - được thành lập theo Quyết định số 1797/QĐ ngày 13-12-1997 của Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao, có chức năng cập nhật kiến thức về quan hệ quốc tế; bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại; nâng cao trình độ ngoại ngữ (Anh văn và Trung văn) cho công chức và các đối tượng có nhu cầu.
Khóa tiếng Anh TIỂU HỌC QUỐC TẾ mới khai giảng ngày 03/6/2017
Khóa học ANH VĂN mới khai giảng ngày 31/5/2017
Khóa luyện thi IELTS mới khai giảng ngày 31/5/2017
Chương trình luyện thi TOEIC Đặc Biệt khai giảng ngày 31/5/2017
Khóa Anh văn THIẾU NHI & THIẾU NIÊN 2a.17 khai giảng 03/6/2017
Khóa học Anh văn THIẾU NHI HÈ khai giảng ngày 05/6/2017
Khóa học TRUNG VĂN mới 2.17 khai giảng ngày 31/5/2017
Trang facebook của CEFALT
© 2006 CEFALT