Lịch khai giảng
  • Cấp độ chương trình

Sơ cấp: GE3 - GE4.

Sơ Trung cấp: GE5 - GE6.

Trung cấp: GE7 - GE8.

Trung Cao cấp: GE9 - GE10 - GE11.

Cao cấp: GE12.

 

          Để xác định trình độ hiện tại, học viên sẽ được yêu cầu làm một bài kiểm tra đầu vào trên máy tính trong vòng 45 phút, bao gồm 4 phần: Ngữ pháp, tiếng Anh hằng ngày, Từ vựng và Đọc hiểu. Chúng tôi sẽ có thang quy điểm để xếp bạn vào lớp phù hợp. Bài kiểm tra này không tính phí.

 

** Khóa học mới sẽ khai giảng ngày 23/07/2018, để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng kiểm tra thông tin khóa học gần nhất.

TƯ VẤN KHÓA HỌC