Lịch khai giảng

Lịch Khai Giảng 2018

 

Khoá Khai Giảng Bế Giảng Nghĩ lễ, cuối khoá Ghi chú
4.17 30/10/2017 09/01/2018

-Nghỉ Tết Dương lịch: 01 – 02/01/2018

-Nghỉ 06 ngày cuối khóa

 
1.18 15/01/2018 15/04/2018

-Nghỉ Tết Nguyên Đán: 10/02 - 25/02/2018

-Nghỉ 05 ngày cuối khóa

 
2.18 03/05/2018 11/07/2018

-Nghỉ 07 ngày cuối khóa

 
3.18 23/07/2018 06/10/2018

-Nghỉ lễ 2/9: 02 – 04/09/2018

-Nghỉ 10 ngày cuối khóa

 
4.18 15/10/2018 23/12/2018

-Nghỉ 06 ngày cuối khóa

1.19 15/10/2018 15/10/2018 -Nghỉ Tết Nguyên Đán28/01 – 10/02/2019

-Nghỉ 05 ngày cuối khóa

 

 

TƯ VẤN KHÓA HỌC