Lịch khai giảng

Mốc thời gian lưu ý

Khoá 2.18

 

Sự kiện Thời gian
Khai giảng 03/05/2018
Bế giảng 11/07/2018
Thi cuối khóa 27/06 – 03/07/2018
Thời gian đóng học phí ưu đãi 04 – 10/07/2018
Sáng: 07:30 – 11:30
Chiều tối: 13:30 – 20:00
Thời gian nhận voucher hạng 1, 2 khóa 1.18 27/05 – 27/06/2018

 

TƯ VẤN KHÓA HỌC