Lịch khai giảng

Mốc thời gian lưu ý

Khoá 4.17

 

Sự kiện Thời gian
Khai giảng 30/10/2017
Bế giảng 09/01/2018
Thi cuối khóa 25 – 30/12/2017
Thời gian đóng học phí ưu đãi 04/01 – 11/01/2018
Sáng: 07:30 – 11:30
Chiều tối: 13:30 – 20:00
Thời gian nhận voucher hạng 1, 2 khóa 3.17 11/12/2017 – 11/01/2018

 

TƯ VẤN KHÓA HỌC