Giới thiệu
Kiến thức ngoại giao
Trung văn
Anh văn
Thư viện hình ảnh
Tin mới
Xem điểm thi
Dành cho giáo viên
 
 

 
 
Anh văn Tổng quát
Mục đích đào tạo, đối tượng và chương trình học Anh văn Tổng quát  

Mục đích:
Khi tham gia chương trình này, học viên sẽ được phát triển cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để có thể phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh trong học tập, làm việc hoặc giao dịch hằng ngày một cách thành thạo và nhuần nhuyễn.

Đối tượng:
Các học viên từ 12 tuổi trở lên muốn nâng cao toàn diện các kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) để sử dụng trong học tập, giao tiếp hàng ngày.

Chương trình chi tiết:
Gồm 11 cấp lớp với thời gian 10 tuần (45 giờ) cho mỗi cấp lớp:

Cấp lớp

  Lớp

GV Việt Nam

GV bản ngữ

Giờ học

Thứ 2-4-6

Thứ 3-5-7

Căn bản

G1, G2

    45 gi

 

8:00 - 9:30 (A)

10:00 - 11:30 (B)

17:30 - 19:00 (E)

19:30 - 21:00 (F)

17:30 - 19:00 (EE)

19:30 - 21:00 (FF)

Sơ cấp

G3, G4

30 gi

      15 gi

Sơ Trung cấp

G5, G6

30 gi

      15 gi

Trung cấp

G7, G8

30 gi

      15 gi

Trung cao cấp

G9, G10, G11

30 gi

      15 gi

Chứng nhận:
Sau mỗi khóa học, CEFALT sẽ cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học cho học viên (nếu có yêu cầu).

In    Gửi (21-12-2016)
Tiếng Anh Thương Mại (12-7-2017)
Anh văn chuyên luyện Nghe - Nói (3-1-2017)
Anh văn chuyên ngành (22-9-2014)