Giới thiệu
Kiến thức ngoại giao
Trung văn
Anh văn
Thư viện hình ảnh
Tin mới
Xem điểm thi
Dành cho giáo viên
 
 

 
 
Thông báo thi cuối khóa 3.17

Đối tượng dự thi
Học viên đang theo học các lớp tiếng Anh Tổng quát, tiếng Anh Nghe nói, TOEIC và IELTS tại CEFALT.

Hình thức thi:

  • Thi Vấn đáp (5 phút/ thí sinh): Do giáo viên nước ngoài phụ trách lớp tổ chức thi tại phòng học của lớp.

  • Thi Viết (90 phút) gồm 3 phần: Nghe, Từ vựng & Đọc hiểu, Ngữ pháp & Viết, ngày thi sẽ do giáo viên Việt Nam phụ trách lớp quyết định.

Cách tính điểm kết quả cuối khóa:

  - Chuyên cần & Bài tập: 20%
  - Đóng góp, Phát biểu: 30%
  - Điểm thi cuối khóa: 50%

Lưu ý: Học viên vắng quá 04 buổi học trong khóa sẽ không được chấm điểm Chuyên cần & Bài tập, cũng như bị trừ điểm Đóng góp, Phát biểu.

Xếp loại:

  - Từ 9,1 - 10 điểm: Xuất sắc
  - Từ 8,0 - 9,0 điểm: Giỏi
  - Từ 6,5 - 7,9 điểm: Khá
  - Từ 5,0 - 6,4 điểm: Đạt
  - Dưới 5,0 điểm: Không đạt

 

In    Gửi (7-8-2017)
Khung lớp - Khóa 3.17 (7-8-2017)
Mốc thời gian cần lưu ý - Khóa 3.17 (7-8-2017)
Lịch học Multimedia Lab (26-12-2012)