Giới thiệu
Kiến thức ngoại giao
Trung văn
Anh văn
Thư viện hình ảnh
Tin mới
Xem điểm thi
Dành cho giáo viên
 
 

 
 
Thủ tục đăng ký ghi danh Kiến thức ngoại giao

Các bước ghi danh bao gồm:

  • Xem thông tin chi tiết trên tờ bướm
  • Điền đầy đủ thông tin vào phiếu ghi danh 
  • Nộp phiếu ghi danh tại Phòng Giáo vụ CEFALT trước ngày hết hạn
  • Đóng học phí tại Phòng Giáo vụ CEFALT ngay sau khi ghi danh

 

 

Lưu ý:

  • Học phí đóng rồi không được hoàn lại
  • Liên hệ ghi danh và nộp ảnh tại Phòng Giáo vụ CEFALT trước 18g00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

  Điện thoại: 3932 5830, số máy lẻ 504
  Email: ktngoaigiao@cefalt.edu.vn
In    Gửi (4-9-2015)