Giới thiệu
Kiến thức ngoại giao
Trung văn
Anh văn
Thư viện hình ảnh
Tin mới
Xem điểm thi
Dành cho giáo viên
 
 

 
 
Khung lớp - Khóa 3.17

Khóa Anh văn hiện tại:

  Mã số: 3.17
  Khai giảng: 14-8-2017
  Bế giảng: 24-10-2017
 

Ca A

08:00 - 09:30

Sáng

2-4-6

Ca B

10:00 - 11:30

Sáng

2-4-6

 Ca BBB 08:00 - 11:15  Sáng  3

Ca AAA

08:00 - 11:15

Sáng

7

Ca D

15:30 - 17:00

Chiều

2-4-6

Ca E

17:30 - 19:00

Tối

2-4-6

Ca F

19:30 - 21:00

Tối

2-4-6

Ca EE

17:30 - 19:00

Tối

3-5-7

Ca FF

19:30 - 21:00

Tối

3-5-7

 
 

Ghi chú:

Lớp TỔNG QUÁT không có ca D

 

Lớp NGHE-NÓI

  - không có ca A, B, D, E, F
  - ca EE, FF học ngày thứ ba và thứ năm
In    Gửi (7-8-2017)
Thông báo thi cuối khóa 3.17 (7-8-2017)
Mốc thời gian cần lưu ý - Khóa 3.17 (7-8-2017)
Lịch học Multimedia Lab (26-12-2012)