Giới thiệu
Kiến thức ngoại giao
Trung văn
Anh văn
Thư viện hình ảnh
Tin mới
Xem điểm thi
Dành cho giáo viên
 
 

 
 
lớp “BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH”
 

- Từ ngày 22/9 đến 03/10/2014, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ TP HCM và Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng Kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ CEFALT tổ chức khai giảng lớp “BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH” dành cho các Sở/ Ngoại vụ các tỉnh phía Nam.
In    Gửi (2-10-2014)
Lớp (17-7-2014)