Giới thiệu
Kiến thức ngoại giao
Trung văn
Anh văn
Thư viện hình ảnh
Tin mới
Xem điểm thi
Dành cho giáo viên
 
 

 
 
CÁC KHOÁ HỌC ANH VĂN VÀ TRUNG VĂN
Khóa học Anh văn Thiếu nhi: khai giảng ngày 06-12-2014

- Khóa TIẾNG ANH THIẾU NHI và THIẾU NIÊN 3b.14- Dành cho các bạn từ 5-14 tuổi.
- Để biết thêm thông tin, vui lòng
nhấp chuột vào link của chương trình.

- Chương trình mới: TIẾNG ANH TIỂU HỌC QUỐC TẾ- Là chương trình mới mà Trung tâm CEFALT đã phát triển dành cho học viên thiếu nhi với phương pháp dạy và học chủ động, thiết thực.
-
Để biết thêm thông tin, vui lòng
nhấp chuột vào link của chương trình.


Khóa Anh văn và Trung văn mới: khai giảng ngày 01-12-2014

- Khóa TIẾNG ANH mới 5.14

123

- Gồm các chương trình:
     + Tiếng Anh văn phòng (Anh văn Giao tiếp quốc tế)
     + Anh văn Tổng quát
     + Anh văn Nghe nói
- Để biết thêm thông tin, vui lòng
nhấp chuột vào link của chương trình.

- Khóa Luyện thi IELTS mới 5.14

123

- Luyện thi IELTS theo tiêu chuẩn Quốc tế.
- Để biết thêm thông tin, vui lòng
nhấp chuột vào link của chương trình

- Chương trình Luyện thi TOEIC Đặc Biệt- Khóa luyện thi TOEIC Đặc Biệt - Intensive TOEIC sử dụng bộ giáo trình TOEIC ACTUAL TEST BUSTER, do CEFALT nghiên cứu và biên soạn riêng cho học viên chuẩn bị thi TOEIC.
- Để biết thêm thông tin, vui lòng
nhấp chuột vào link của chương trình.

- Khóa TRUNG VĂN mới 5.14- Gồm các chương trình:
     + Trung văn Tổng quát
     + Trung văn Nghe nói
- Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp chuột vào link
của chương trình.

In    Gửi (4-11-2014)
CEFALT chặng đường 15 năm hình thành và phát triển (14-3-2013)