Giới thiệu
Kiến thức ngoại giao
Trung văn
Anh văn
Thư viện hình ảnh
Tin mới
Xem điểm thi
Dành cho giáo viên
 
 

 
 
Bảng điểm các lớp Kiến thức đối ngoại

Bảng điểm lớp Nghiệp vụ Thư ký đối ngoại (từ ngày 25-3 đến ngày 10-05-2013)

Bảng điểm lớp Kỹ năng đối ngoại 1.10 (từ ngày 15-3 đến ngày 24-5-2010)

Bảng điểm lớp Bồi dưỡng Kiến thức ngoại giao và Ngoại ngữ (từ ngày 09-9 đến ngày 03-11-2009)

Bảng điểm lớp Kỹ năng Quản lý và Lãnh đạo (từ ngày 18-10 đến ngày 20-11-2007).

Bảng điểm lớp Thư ký đối ngoại (từ ngày 20-8 đến ngày 12-12-2007).

Bảng điểm lớp Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh (từ ngày 23-7 đến ngày 17-8-2007).

Bảng điểm lớp Kỹ năng giao tiếp đối ngoại 1.11 (từ ngày 07-3 đến ngày 28-4-2011)

In    Gửi (4-6-2013)