Giới thiệu
Kiến thức ngoại giao
Trung văn
Anh văn
Thư viện hình ảnh
Tin mới
Xem điểm thi
Dành cho giáo viên
 
 

 
 

Giờ học môn Đàm phán

Mình cùng thảo luận nhé!

Vấn đề này phải giải quyết sao đây?

Thảo luận nhóm trong giờ học môn Đàm phán

Mô phỏng Đàm phán đa phương - "Đoàn Việt Nam"

Mô phỏng Đàm phán đa phương - "Đoàn Canada"

Mô phỏng đàm phán đa phương - "Đoàn các nước"

Giờ học môn Lễ tân - Lớp "Kỹ năng đối ngoại"

Giờ học môn PR