Góc học tập
(7-9-2009)
   


Để tự luyện tập nâng cao các kỹ năng tiếng Anh, hãy tham khảo các trang web dưới đây: 

http://a4esl.org 

http://learninglanguages.net 

http://englishpage.com 

http://learn-english-grammar.com 

http://elanguest.com 

http://muzzyonline.com 

http://ESL-Lounge.com 

http://alphabet-soup.net 

http://english-test.net 

http://www.englishclub.com 

http://www.manythings.org 

http://www.selfaccess.com 

http://www.easyenglish.com 

Chúc các bạn có những buổi tự học vui vẻ! Nếu bạn biết các trang web học tiếng Anh thú vị khác, hãy chia sẻ với chúng tôi qua email anhvan@cefalt.edu.vn.


© 2006 Bản quyền thuộc về Cefalt       In      Đóng