Lịch khai giảng

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo

- Kỹ năng đàm phán

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại

- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng tốc ký và sắp xếp văn bản

- Kỹ năng biên phiên dịch

- Kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc

- Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

- Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

- Nghiệp vụ thư ký đối ngoại

- Nghiệp vụ lễ tân đối ngoại

TƯ VẤN KHÓA HỌC