Lịch khai giảng
  • Cấp độ chương trình

Ø  Sơ cấp: PI1, PI2 trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết trước khi bước vào giai đoạn luyện thi chính thức.

Ø  Sơ trung cấp: I1, I2 tương đương thang điểm 3.5 – 5.0

Ø  Trung cấp: I3, I4 tương đương thang điểm 5.0 – 6.5

Ø  Trung cao cấp: I5, I6 tương đương thang điểm 6.5 - 7.5

Ø  Cao cấp: I7, I8 tương đương thang điểm 7.5 - 8.5

 

* Để xác định trình độ hiện tại, học viên sẽ được yêu cầu làm một bài kiểm tra đầu vào có cấu trúc gần giống với bài thi IELTS thực tế bao gồm nghe, đọc, viết. Chúng tôi sẽ có thang quy điểm để xếp bạn vào lớp phù hợp nhất. Bài kiểm tra này không tính phí.

 

** Khóa học mới sẽ khai giảng ngày 06/9/2018, để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng kiểm tra thông tin khóa học gần nhất.

TƯ VẤN KHÓA HỌC