Lịch khai giảng
  •  Cấp độ chương trình

- Căn bản: bao gồm 2 cấp lớp PC1 và PC2, được giảng dạy hoàn toàn bởi giáo viên Việt Nam. Khóa học sẽ giúp các bạn bị mất căn bản trở nên tự tin với những kiến thức và giao tiếp cần thiết, để hỗ trợ bạn có khả năng tiếp thu khi được học với giáo viên bản xứ ở các lớp cao hơn.

- Sơ cấp: gồm lớp C1, C2, bạn sẽ bắt đầu làm quen với giáo viên nước ngoài.

- Sơ trung cấp: gồm lớp C3, C4, bạn đã sẵn sàng để giao tiếp với giáo viên và các bạn cùng lớp hoàn toàn bằng tiếng Anh trong suốt cả buổi học.

- Trung cấp: gồm lớp C5, C6, vốn từ vựng của bạn đã đủ để giúp bạn thảo luận nhiều chủ đề khác nhau, với nhiều sự hỗ trợ từ giáo viên.

- Trung cao cấp: gồm lớp C7, C8, bạn có thể nói chuyện với người nước ngoài về nhiều vấn đề thực tế.

 

* Để xác định trình độ tiếng Anh hiện tại, bạn sẽ được làm một bài kiểm tra kỹ năng nghe trên máy tính trong vòng 45 phút, sau đó bạn sẽ có khoảng 5 đến 7 phút thực hiện bài thi vấn đáp trực tiếp. Từ kết quả của cả 2 phần thi, CEFALT dựa vào thang điểm để xếp bạn vào lớp phù hợp nhất. Bài kiểm tra này không tính phí.

 

** Khóa học mới sẽ khai giảng ngày 15/10/2018, để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng kiểm tra thông tin khóa học gần nhất.

TƯ VẤN KHÓA HỌC