Lịch khai giảng

Liên quan đến Học phí & Hoá đơn

1. Học phí:

- Học viên trực tiếp đóng học phí và nhận hóa đơn tài chính tại quầy Thu ngân.

- Học phí đóng rồi sẽ không bảo lưu hay chuyển đổi tên.

- Không hoàn trả học phí đối với mọi trường hợp không thuộc các quy định nêu tại mục 2.

2. Hoàn trả học phí:

         Nhằm bảo đảm công tác quyết toán tài chính của Trung tâm, nay quy định việc rút học phí ở tất cả các loại hình lớp học mở tại Trung tâm như sau:

1.      Hoàn trả 100% học phí trong các trường hợp do lỗi của Trung tâm,  như:

    (i)              Trung tâm không thể tổ chức lớp vì sỉ số học viên/lớp quá ít;

    (ii)             Đối với học viên mới phải thi xếp lớp đầu vào: Trung tâm không tổ chức lớp phù hợp với trình độ của học viên vào ca học mà học viên đã đăng ký.

    (iii)            Đối với học viên đã bảo lưu một khóa (do Trung tâm không thể tổ chức lớp) và ở khóa tiếp theo Trung tâm vẫn không thể tổ chức lớp phù hợp với trình độ của học viên vào ca học mà học viên đã đăng ký.

2.      Hoàn trả 100% học phí trong các trường hợp vì lý do khách quan từ phía học viên như sau:

    (i)              Học viên bị tai nạn hoặc ốm đau không đủ sức khỏe để tiếp tục tham gia khóa học (phải có giấy chứng nhận của bệnh viện) tính trong vòng 3 tuần đầu kể từ ngày khai giảng.

    (ii)             Học viên đăng ký chương trình IELTS nhưng thi xếp lớp không đạt nhưng không muốn học chương trình khác.

3.      Hoàn trả 80% học phí trong trường hợp vì lý do chủ quan từ phía học viên và chỉ giải quyết khi học viên rút học phí trong vòng một (01) tuần tính từ ngày đóng học phí (ngày thể hiện trên hóa đơn học phí) nhưng phải đóng học phí trước ngày khai giảng*.

4.      Hoàn trả 50% học phí vì lý do chủ quan từ phía học viên và chỉ giải quyết khi học viên rút học phí trong vòng một (01) tháng tính từ ngày đóng học phí (ngày thể hiện trên hóa đơn học phí) nhưng phải đóng học phí trước ngày khai giảng ít nhất hai (02) tuần.

5.       Lưu ý:

- Tất cả các trường hợp rút học phí phải có hóa đơn học phí (hóa đơn GTGT) bản chính và còn nguyên vẹn.

- Đối với trường hợp xin rút học phí số 2, nếu học viên có thi kiểm tra xếp lớp thì phải hoàn trả cho Trung tâm phần lệ phí thi xếp lớp là 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng) và hoàn trả sách, quà tặng kèm theo (nếu có). Trong trường hợp, học viên làm mất sách hoặc quà tặng thì phải nộp lại cho Trung tâm tiền sách (theo đơn giá sách) hoặc tiền quà tặng (ba lô hoặc áo thun) là 150.000 đồng (một trăm năm mươi ngàn đồng)

3. Bảo lưu học phí:

Học viên có thể bảo lưu học phí từ 01 (một) đến tối đa 04 (bốn) khóa học (02 khóa chẵn và 02 khóa lẻ) trong vòng 02 (hai) tuần tính từ ngày khai giảng* theo các trường hợp:

1.      Do cơ quan/công ty cử đi học, đi công tác

2.      Thời gian học ở Trung tâm bị trùng với lịch học chính thức ở trường

3.      Trung tâm không tổ chức lớp có cấp độ phù hợp với trình độ của học viên ở ca học mà học viên đã ghi danh

4.      Bị tai nạn, bị bệnh hoặc phải phẫu thuật, điều trị trong thời gian dài

5.      Người nhà nằm viện, cần người chăm sóc trong thời gian dài

6.      Người thân mất, phải lo ma chay và các việc liên quan trong thời gian dài.

Lưu ý:

-.      Học viên phải có giấy xác nhận của các cơ quan chức năng (bệnh viện, cơ quan, công ty, trường học,...) ở các trường hợp 1, 2, 4, 5 và 6.

-.      Học viên không được rút học phí vì bất cứ lý do gì sau khi đã bảo lưu (ngoại trừ trường hợp khóa liền kề tiếp theo mà trung tâm vẫn không tổ chức lớp có cấp độ phù hợp với trình độ của học viên ở ca học mà học viên đã ghi danh)

-.      Học viên phải đóng bổ sung phần học phí chênh lệch nếu chuyển ca học từ buổi sáng qua buổi tối hoặc khi Trung tâm có điều chỉnh mức học phí tăng.

-.      Học viên phải giữ hóa đơn thu học phí (hóa đơn GTGT) trong thời gian bảo lưu để Trung tâm giải quyết các quyền lợi của học viên trong trường hợp cần thiết như phát giáo trình, điểm danh trên lớp hoặc trả học phí trong trường hợp khóa liền kề tiếp theo mà Trung tâm vẫn không tổ chức lớp có cấp độ phù hợp với trình độ của học viên ở ca học mà học viên đã ghi danh.

-.      Đối với trường hợp 5, 6, học viên có thể bảo lưu trong vòng 03 (ba) tuần tính từ ngày khai giảng.

4. Giảm học phí, khen thưởng:

- Tặng tiền mặt cho học viên đạt hạng nhất, nhì tại quầy Thu ngân từ tuần thứ 04 đến tuần thứ 08 của khóa học tiếp theo. CEFALT không giải quyết mọi trường hợp khiếu nại quá hạn;

- Giảm 160.000đ vào mức học phí của chương trình đóng sau cho học viên học đồng thời hai chương trình Anh văn – Trung văn trong một khóa.

5. Bảo quản và sử dụng hóa đơn học phí:

        Hóa đơn do CEFALT phát hành là hóa đơn tài chính đã đăng ký với Cục Thuế TPHCM, chịu sự giám sát của cơ quan chức năng, vì vậy:

- Sẽ không cấp lại nếu học viên làm mất hóa đơn.

- Học viên phải mang theo hóa đơn trong suốt khóa học và không làm rách hoặc nhàu nát hóa đơn.

- Khi thực hiện mục 4 và khi nhận sách gốc, học viên phải xuất trình hóa đơn như vừa nêu trên đây kèm theo giấy tờ tùy thân. Nếu mất hóa đơn, học viên sẽ không thực hiện được hai điều này.

- Trường hợp CEFALT phải hoàn trả học phí theo mục 2, học viên phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo luật định về việc hủy hóa đơn tại quầy Thu ngân, theo huớng dẫn của bộ phận Kế toán.

 

(*) Ngày khai giảng là ngày ghi trên tờ thông tin khóa học của Trung tâm.

TƯ VẤN KHÓA HỌC