Lịch khai giảng

Liên quan đến Học phí & Hoá đơn

1. Học phí:

- Học viên trực tiếp đóng học phí và nhận hóa đơn tài chính tại quầy Thu ngân.

- Học phí đóng rồi sẽ không bảo lưu hay chuyển đổi tên.

- Không hoàn trả học phí đối với mọi trường hợp không thuộc các quy định nêu tại mục 2.

2. Hoàn trả học phí:

- Được hoàn trả 100% học phí trong truờng hợp do CEFALT không mở lớp vì sĩ số học viên quá ít hoặc do không có lớp vào ca học mà học viên đã đăng ký.

- Được hoàn trả 80% học phí trong truờng hợp vì lý do chủ quan từ phía học viên (có đơn trình bày theo mẫu). Và chỉ giải quyết khi học viên rút học phí chậm nhất là 1 tháng truớc ngày khai giảng đầu tiên của khóa. Ví dụ: Khóa 4.12 khai giảng ngày 24/9/2012. Học viên được nhận 80% học phí khi nộp đơn xin rút học phí từ 24/8/2012 trở về truớc

- Được hoàn trả 50% học phí trong trường hợp vì lý do chủ quan từ phía học viên (có đơn trình bày theo mẫu). Và chỉ giải quyết khi học viên rút học phí chậm nhất là 1 tuần truớc ngày khai giảng đầu tiên của khóa. Ví dụ: Khóa 4.12 khai giảng ngày 24/9/2012. Học viên được nhận 50% học phí khi nộp đơn xin rút học phí từ 24/8 – 17/9/2012.

3. Chênh lệch học phí:

- Học viên không được nhận lại học phí chênh lệch khi chuyển đổi từ ca học buổi tối sang ca học ban ngày. Ví dụ: Học phí ca tối: 2.400.000đ, học phí ca ngày: 2.150.000đ, học viên không đuợc nhận lại học phí chênh lệch 250.000đ

- Học viên phải đóng bổ sung học phí chênh lệch khi chuyển đổi từ ca học buổi sáng sang ca học buổi tối. Ví dụ: Học phí ca tối: 2.400.000đ, học phí ca ngày: 2.150.000đ, học viên phải đóng học phí chênh lệch 250.000đ

4. Giảm học phí, khen thưởng:

- Tặng Phiếu quà tặng có giá trị giảm học phí khi đăng ký học tiếp cho học viên đạt hạng nhất, nhì tại quầy Thu ngân từ tuần thứ 04 đến tuần thứ 08 của khóa học tiếp theo. CEFALT không giải quyết mọi trường hợp khiếu nại quá hạn;

- Giảm học phí vào mức học phí của chương trình đóng sau cho học viên học đồng thời hai chương trình Anh văn – Trung văn trong một khóa.

5. Bảo quản và sử dụng hóa đơn học phí:

Hóa đơn do CEFALT phát hành là hóa đơn tài chính đã đăng ký với Cục Thuế TPHCM, chịu sự giám sát của cơ quan chức năng, vì vậy:

- Sẽ không cấp lại nếu học viên làm mất hóa đơn.

- Học viên phải mang theo hóa đơn trong suốt khóa học và không làm rách hoặc nhàu nát hóa đơn.

- Khi thực hiện mục 4 và khi nhận sách gốc, học viên phải xuất trình hóa đơn như vừa nêu trên đây kèm theo giấy tờ tùy thân. Nếu mất hóa đơn, học viên sẽ không thực hiện được hai điều này.

- Trường hợp CEFALT phải hoàn trả học phí theo mục 2, học viên phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo luật định về việc hủy hóa đơn tại quầy Thu ngân, theo huớng dẫn của bộ phận Kế toán.

TƯ VẤN KHÓA HỌC