Lịch khai giảng

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP NĂM 2022 -2023

Khóa

Ngày khai giảng

Ngày bế giảng

Nghỉ Lễ, Tết

6.21

18/12/2021

27/04/2022

 • Noel: 24 - 25/12/2021
 • Tết Dương lịch: 01 - 03/1/2022
 • Tết Nguyên Đán: từ 26/1 – 11/2/2022

1.22

28/2/2022

19/6/2022

 • Nghỉ Lễ Giỗ tổ: 10 - 11/4/2022
 • Nghỉ Lễ 30-4: từ 30/4 - 03/5/2022

2.22

24/5/2022

14/8/2022

 • Nghỉ Lễ Giỗ tổ: 10 - 11/4/2022
 • Nghỉ Lễ 30-4: từ 30/4 - 03/5/2022

3.22

27/6/2022

11/10/2022

 • Lễ Quốc khánh: 02 - 04/9/2022

4.22

15/8/2022 04/12/2022
 • Lễ Quốc khánh: 02 - 04/9/2022
5.22 17/10/2022 26/2/2023
 • Noel: 24 - 25/12/2022
 • Tết Dương lịch: 01 - 02/1/2023
 • Tết Nguyên Đán: 16/1 – 03/2/2023
6.22 10/12/2022 16/4/2023
 • Noel: 24 - 25/12/2022
 • Tết Dương lịch: 01 - 02/1/2023
 • Tết Nguyên Đán: 16/1 – 03/2/2023

 

TƯ VẤN KHÓA HỌC