Lịch khai giảng

Lịch Khai Giảng 2019

 

Khóa

Ngày khai giảng

Ngày bế giảng

Nghỉ lễ, cuối khóa

4.18bis

26/11/2018

27/2/2019

Nghỉ Lễ giáng sinh: 24 – 25/12/2018

Nghỉ Tết dương lịch: 31/12/2018 - 01/1/2019

Nghỉ Tết Nguyên đán: từ 28/1/2019 – 13/2/2019

1.19

03/1/2019

30/3/2019

Nghỉ Tết Nguyên đán: từ 28/1/2019 – 13/2/2019

2.19

04/3/2019

16/5/2019

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: 15/4/2019

Nghỉ lễ 30/4 – 1/5: từ 29/4 đến hết ngày 01/5/2019

Nghỉ 1 tuần cuối khóa

3.19

08/4/2019

20/6/2019

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: 15/4/2019

Nghỉ lễ 30/4 – 1/5: từ 29/4 đến hết ngày 01/5/2019

Nghỉ 1 tuần cuối khóa

4.19

23/5/2019

31/7/2019

Nghỉ 1 tuần cuối khóa

5.19

27/6/2019

05/9/2019

Nghỉ lễ 2/9: 02/9/2019

Nghỉ 1 tuần cuối khóa

6.19

19/8/2019

28/10/2019

Nghỉ lễ 2/9: 02/9/2019

Nghỉ 1 tuần cuối khóa

7.19

21/9/2019

01/12/2019

Nghỉ 1 tuần cuối khóa

8.19

07/11/2019

15/1/2020

Nghỉ Tết dương lịch: 01/1/2020

Nghỉ 1 tuần cuối khóa

1.20

28/11/2019

21/2/2020

Nghỉ Tết dương lịch: 01/1/2020

Nghỉ Tết Nguyên đán: từ 20/1 – 02/2/2020

2.20

24/2/2020

05/5/2020

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương02/4/2019

Nghỉ lễ 30/4 – 1/5: từ 30/4 đến hết ngày 01/5/2019

Nghỉ 1 tuần cuối khóa

 

TƯ VẤN KHÓA HỌC