Lịch khai giảng

Lịch Khai Giảng 2018

 

Khoá Khai Giảng Bế Giảng Nghĩ lễ, cuối khoá Ghi chú
4.17 30/10/2017 09/01/2018

-Nghỉ Tết Dương lịch: 01 – 02/01/2018

-Nghỉ 06 ngày cuối khóa

 
1.18 15/01/2018 15/04/2018

-Nghỉ Tết Nguyên Đán: 10/02 - 25/02/2018

-Nghỉ 05 ngày cuối khóa

 
2.18 03/05/2018 11/07/2018

-Nghỉ 07 ngày cuối khóa

 
2.18 bis 11/06/2018 19/08/2018

-Nghỉ 10 ngày cuối khóa

 
3.18 23/07/2018 06/10/2018

-Nghỉ lễ 2/9: 01 – 03/09/2018

-Nghỉ 10 ngày cuối khóa

 
3.18 bis 06/09/2018 13/11/2018

-Nghỉ lễ 2/901 – 03/09/2018

-Nghỉ 08 ngày cuối khóa

4.18 15/10/2018 23/12/2018

-Nghỉ 06 ngày cuối khóa

4.18 bis 26/11/2018 25/2/2019

-Nghỉ Giáng sinh24 – 25/12/2018

-Nghỉ Tết Dương Lịch: 31/12/2018 – 01/01/2019 

-Nghỉ Tết Nguyên Đán28/01 – 13/02/2019

-Nghỉ 06 ngày cuối khóa

 

 

TƯ VẤN KHÓA HỌC