Lịch khai giảng


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP NĂM 2023 -2024

Khóa

Ngày khai giảng

Ngày bế giảng

Nghỉ Lễ, Tết

11.22

12/12/2022

23/4/2023

 • Noel: 24 - 25/12/2022
 • Tết Dương lịch: 01 - 02/1/2023
 • Tết Nguyên Đán: từ 16/1 – 30/1/2023

1.23

27/2/2023

11/6/2023

 • Nghỉ Lễ Giỗ tổ: 29/4 - 01/5/2023
 • Nghỉ Lễ 30-4: từ 30/4 - 03/5/2023

2.23

27/3/2023

16/7/2023

 • Nghỉ Lễ Giỗ tổ: 29/4 - 01/5/2023
 • Nghỉ Lễ 30-4: từ 30/4 - 03/5/2023

3.23

24/4/2023

12/8/2023

 • Nghỉ Lễ Giỗ tổ: 29/4 - 01/5/2023
 • Nghỉ Lễ 30-4: từ 30/4 - 03/5/2023

4.23

22/5/2023 10/9/2023
 • Lễ Quốc khánh: 01 - 03/9/2023
5.23 19/6/2023 08/10/2023
 • Lễ Quốc khánh: 01 - 03/9/2023
6.23 17/7/2023 05/11/2023
 • Lễ Quốc khánh: 01 - 03/9/2023
7.23 14/8/2023 03/12/2023
 • Lễ Quốc khánh: 01 - 02/9/2023
8.23 11/9/2023 30/12/2023
 • Lễ Quốc khánh: 01 - 02/9/2023
9.23 09/10/2023 11/1/2024
 • Tết Dương lịch: 30/12/2023 - 01/1/2024
 • Tết Nguyên Đán: 05/2 – 18/2/2024
10.23 13/11/2023 13/3/2024
 • Tết Dương lịch: 30/12/2023 - 01/1/2024
 • Tết Nguyên Đán: 05/2 – 18/2/2024
11.23 11/12/2023 31/3/2024
 • Tết Dương lịch: 30/12/2023 - 01/1/2024
 • Tết Nguyên Đán: 05/2 – 18/2/2024

 

TƯ VẤN KHÓA HỌC