Lịch khai giảng

Mốc thời gian lưu ý Khoá 2.23

 

Sự kiện Thời gian
Khai giảng 27/3/2023
Bế giảng 16/7/2023

Nghỉ lễ

  • Nghỉ Lễ Giỗ tổ: 29/4 - 01/5/2023
  • Nghỉ Lễ 30-4: từ 30/4 - 03/5/2023
Thời gian đóng học phí 
Sáng: 07:30 – 11:30
Chiều tối: 13:30 – 20:00

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mốc thời gian lưu ý Khoá 3.23

 

Sự kiện Thời gian
Khai giảng 24/4/2023
Bế giảng 13/8/2023

Nghỉ lễ

  • Nghỉ Lễ Giỗ tổ: 29/4 - 01/5/2023
  • Nghỉ Lễ 30-4: từ 30/4 - 03/5/2023
Thời gian đóng học phí 
Sáng: 07:30 – 11:30
Chiều tối: 13:30 – 20:00

 

TƯ VẤN KHÓA HỌC