Lịch khai giảng

Mốc thời gian lưu ý

Khoá 3.18

 

Sự kiện Thời gian
Khai giảng 23/07/2018
Bế giảng 06/10/2018
Thi cuối khóa 24 – 29/09/2018
Thời gian đóng học phí ưu đãi 03 – 09/10/2018
Sáng: 07:30 – 11:30
Chiều tối: 13:30 – 20:00
Thời gian nhận voucher hạng 1, 2 khóa 2.18 06/8 – 06/9/2018

 

TƯ VẤN KHÓA HỌC