Lịch khai giảng

Mốc thời gian lưu ý

Khoá 4bis.18

 

Sự kiện Thời gian
Khai giảng 26/11/2018
Bế giảng 25/2/2019
Thi cuối khóa 14/2 – 20/2/2019
Thời gian đóng học phí ưu đãi 20/2 – 27/2/2019
Sáng: 07:30 – 11:30
Chiều tối: 13:30 – 20:00
Thời gian nhận voucher hạng 1, 2 khóa 2bis.18 24/1 – 28/2/2019

 

TƯ VẤN KHÓA HỌC