Lịch khai giảng
  • Cấp độ chương trình

Chương trình Tiếng Anh Tiểu học quốc tế được chia theo 5 cấp lớp

- Primary 1 gồm lớp P1, P2, P3

- Primary 2 gồm lớp P4, P5, P6

- Primary 3 gồm lớp P7, P8, P9

- Primary 4 gồm lớp P10, P11, P12

- Primary 5 gồm lớp P13, P14

 

Ở tất cả các lớp, giáo viên Việt Nam và giáo viên bản ngữ sẽ dạy xen kẽ nhau với thời lượng dạy như nhau (15 giờ giáo viên Việt Nam, 15 giờ giáo viên bản ngữ).

 

** Khóa học mới sẽ khai giảng ngày 05/1/2019, để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng kiểm tra thông tin khóa học gần nhất.

TƯ VẤN KHÓA HỌC