HSK Tổng Quát

Đối tượng tham gia

  • Độ tuổi: từ 16 tuổi trở lên

Mục tiêu khóa học

• Là chương trình vừa học 4 kỹ năng ngôn ngữ vừa làm bài tập dạng đề thi HSK, giúp học viên rèn luyện, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Trung và làm quen với đề thi.

Thông tin khóa học

HSK Tổng quát là như thế nào?
Là chương trình vừa học 4 kỹ năng ngôn ngữ vừa làm bài tập dạng đề thi HSK, giúp học viên rèn luyện, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Trung và làm quen với đề thi.

Create Your Best Tomorrow Today

Các khóa học khác

Kiến thức đối ngoại

Trợ Lý Đối Ngoại

Được trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ Ngoại giao cơ bản; Hiểu và có kỹ năng tổ chức các hoạt động...
Anh văn tổng quát

Anh Văn Tổng Quát Người Lớn

• Giúp lấy lại nền tảng tiếng Anh cho học viên mất căn bản hoặc chưa từng học Tiếng Anh. • Xây dựng, củng cố...
Anh văn tổng quát

Anh Văn Tổng Quát Thiếu Niên

Tự tin trong quá trình giao tiếp tiếng Anh Chủ đề phù hợp với lứa tuổi teen với nội dung thú vị và...
error: Content is protected !!